Karriär & Ledarskap → Ledarskapsutveckling

1. Vision, kompassriktning och intentioner (LU-01)


Beskrivning
För att lägga tid, energi och fokus på rätt saker är det viktigt med en kompassriktning så du styr i önskad riktning och når den framgång du vill nå, där du vill nå den.

Utan en riktning kan man känna sig vilse, inte känna att man tar aktiva beslut eller ansvar för sitt liv, det man vill få ut av det och det man helst vill göra. Utan en övergripande riktning blir det också svårare att sätta mål som verkligen betyder något. Med en bild av där och den man vill vara i framtiden får man inspiration och energi och en ökad känsla av att vara på väg i en riktning du valt själv.

Vi ska i det här kursavsnittet gå igenom ett par olika sätt att bli mer klar över kompassriktningen och sina främsta livsintentioner. En livsintention är en önskan, en strävan om ett sätt att vara och leva på. Med visionen + intentioner ökar förutsättningar för att riktningen och handlingarna är i linje med den jag vill vara och bli.

Kurstid cirka: 120 min

Innehåll
 • Introduktion
 • Introduktion Exempel
 • Självledarskap Introduktion Exempel
 • Kursplan
 • 1. Vision, kompassriktning och intentioner
 • 1.1 Din vision och dina livsintentioner
 • 1.2 Ditt önskade läge
 • 1.3 Fyll i ditt önskeläge
 • 1.4 Dina livsintentioner
 • 1.5 Dina livsintentioner - fyll i
 • 1.6 Livsintentioner - text, övning, reflektion
 • 1.7 Huset
 • 1.8 Huset - skapa en bild av hur allt hänger ihop
 • 1.9 Visionshjulet
 • 1.10 Huset - text, övning, reflektion
 • 1.11 Avsnittet som text - Vision, kompassriktning och intentioner
 • 1.12 Om du mötte dig själv om fem år
 • 1.13 Summering - Vision, kompassriktning och intentioner
Regler för genomförande
 • Du måste genomföra avsnitt "1.13 Summering - Vision, kompassriktning och intentioner"