Karriär & Ledarskap → Ledarskapsutveckling

7. Positiva beteenden och påverkan (LU-07)


Beskrivning
Genom ditt sätt, din attityd, din energi, dina beteenden påverkar du. När du kan styra över det, bestämma vem du vill vara och uppfattas som, då bygger du relationer och förtroende enklare. Du kommer med energi och får andra att trivas och må bra i möten.

I varje möte med en annan människa kan du, om du väljer det, göra skillnad.

Här är det viktigt förstå hur du kan påverka sitt eget beteende och din energi, att ta fullt ansvar för ditt sätt att vara på. Både för att lyckas i samarbetet med andra, men också för att agera som den du vill vara och bli.

I det här kursavsnittet får du lära dig mer om hur det går till och tekniker du kan använda.

Kurstid cirka: 45 min

Innehåll
 • Introduktion
 • Introduktion
 • 7. Positiva beteenden och påverkan
 • 7.1 Beteende och påverkan
 • 7.2 Att bli bättre - 10000 timmarsteorin
 • 7.3 Checklista - 18 beteenden som hindrar och begränsar
 • 7.4 Övning och frågor - Påverka ditt beteende och varande
 • 7.5 Avsnittet som text - Beteenden, attityd och påverkan
 • 7.6 Lyckad delegering
 • 7.7 Summering - Beteende, attityd och påverkan
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras